ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลทุ่งลูกนกทุกท่าน "ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย วันสงกรานต์"

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนชาวตำบลทุ่งลูกนกทุกท่าน "ร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สงกรานต์วิถีใหม่ รับผิดชอบต่อครอบครัวและสังคม ประจำปี 2565” ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนชาวตำบลทุ่งลูกนก ร่วมกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมในเทศกาลสงกรานต์ ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงามเหมาะสม เช่น การทำความสะอาดบ้านเรือน วัด ศาสนสถานที่นับถือ สถานที่สาธารณะ ทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ สรงน้ำพระพุทธรูป และขอพรผู้สูงอายุ เป็นต้น

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์