กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เข้าร่วมกิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์