กิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day)

ประเภท : ข่าวกิจกรรม

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกเข้าร่วม กิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day) เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ วัดศาลาตึก หมู่ที่ ๑๖ ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์