ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
โดยลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
(ช่วงที่ 1) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566- พฤศจิกายน 2566
(ช่วงที่ 2) ตั้งแต่เดือนมกราคม 2567-กันยายน 2567
ด้วยตัวเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้เลยนะคะ

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์