ร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้ผู้ปกครองพา เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง จนถึง 6 ขวบ เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้ผู้ปกครองพา เด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งเริ่มตั้งแต่อายุ 2 ขวบครึ่ง จนถึง 6 ขวบ เข้ารับการฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ เพื่อป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วน โดยสามารถติดต่อสอบถามเพื่อรับบริการวัคซีนได้ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน เช่น โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

คลิก ดูรูปภาพ!
ไม่มีข้อมูลไฟล์