ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสิ่งปฏิกูลกำจัดวัชพืช พร้อมปรับแต่งคันคลองภายในพื้นที่ หมู่ 8 และหมู่ที่ 11 18 ก.ค. 66

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกสิ่งปฏิกูลกำจัดวัชพืช พร้อมปรับแต่งคันคลองภายในพื้น