ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมห้องน้ำในอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ซ่อมแซมห้องน้ำ.pdf