ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กฉ 4079 นครปฐม หมายเลขครุภัณฑ์ 001 - 49 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img514.pdf