ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของสำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 61 - 0041 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img521.pdf