ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ของงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัด หมายเลขครุภัณฑ์ 416 - 61 - 0042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img522.pdf