ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรยาฆ่าหญ้าเพื่อกำจัดวัชพืช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

img523.pdf