แชทกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
ข่าวกิจกรรม
20/5/2567 ข่าวกิจกรรม

โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลทุ่งลูกนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

                               นางสาวณัฎฐ์ชุดา จำเล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ อบต.ทุ่งลูกนก ลงพื้นที่ให้บริการฉีดและแจกจ่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนตำบลทุ่งลูกนก ประกอบด้วย วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และ อสม. รวมทั้งศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนของตำบลทุ่งลูกนก อันมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในตำบลทุ่งลูกนก


ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่พบไฟล์เอกสาร
กลับด้านบน
จำนวน
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
วันนี้
2
สัปดาห์นี้
211
เดือนนี้
803
ปีนี้
8815
ทั้งหมด
8815