ข้อมูลรูปภาพ

รูปภาพหัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิภาวนา ผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์