ข้อมูลรูปภาพ

รูปภาพหัวข้อข่าว : กิจกรรมโครงการรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส (Big Cleaning Day)